Modern Nederland

Directe Digitale Democratie

VVD stemmende Nederlanders

(2.238.351 stemmen in 2017)

Veel tegenstanders van Mark Rutte, bijna haters te noemen. De frustratie is voor elke specifieke tegenstander te begrijpen, te relativeren. De vraag die gesteld moet worden is; zijn we nu boos op Mark Rutte of juist de ruim 2,3 miljoen stemmende VVD’ers? Want juist door hen is de heer Rutte toch de Minister President? Ach, voor de VVD stemmende Nederlanders maakt dit voor nu niet uit. Eigenlijk zou het wel moeten uitmaken! Het VVD imperium zwakt af en is aan het eind van haar Latijn. En wat gaat u dan doen? Want nu is het in uw straat veilig en prima, zijn uw financiën veilig gesteld, toch? Het advies is om hier alvast héél goed over na te denken. Het zijn van een ‘egoïstische’ Nederlander begint gedateerd te raken. Terwijl u jarenlang aan uzelf hebt gedacht, heeft u in de tussentijd het paard van Troje binnen gelaten. Waar u aan uzelf dacht, heeft u Nederland steeds meer naar de afgrond gedreven. Vrees niet, u heeft tijd om dit goed te maken. Let u wel op, de tijd dringt! In maart 2021 bent u óf een Moderne Nederlander, of geen Nederlander! U kunt uw schouders ophalen, maar weet dat de NIET stemmende Nederlanders een grotere ‘partij’ vormen dan de VVD.

PVV stemmende Nederlanders

(1.372.941 stemmen in 2017)

De peilen van de PVV zijn voornamelijk gericht op het de-islamiseren van Nederland. Aan het aantal stemmen te zien blijkt het een belangrijk punt van aandacht te zijn. Heel wat jaren heeft u als PVV stemmende Nederlander gemerkt dat de PVV niets voor u kan betekenen. Niemand wil met de PVV samenwerken, intern rommelt het behoorlijk (als we de media moeten geloven?!), en hebben zij te maken met rechtszaken vanwege vermeende discriminatie/racisme. Via Modern Nederland kunnen onderwerpen wél direct worden aangepakt. Met een directe ja- of nee stem is het keihard aanpakken van houding en gedrag in een mum van tijd mogelijk!  Modern Nederland laat het aan u over. Wederom hopen dat de PVV het voor u gaat bewerkstelligen, of de kansen verleggen via een directe digitale democratie waarbij uzelf direct houding en gedrag kunt laten aanpakken.

CDA stemmende Nederlanders

(1.301.796 stemmen in 2017)

De ‘Christelijke’ democraten. Een inhoudelijk algemene partij dat altijd leuk meedraait, maar het nooit zal waarmaken voor haar kiezers. Prima coalitie partij met een ‘trouwe’ aanhang. Helemaal niets mis mee! Het Christelijke zorgt ervoor dat de partij steeds meer afneemt wat zetels betreft. In 1956 (voor de fusie) een zeteltotaal van 77, naar 49 zetels in 1977, naar 19 zetels in 2017. Nederland is de afgelopen jaren flink veranderd, en dat is voelbaar binnen het CDA. De grote vragen zijn; is het CDA een partij voor gelovigen? Voor democraten? Een combinatie daarvan? Wat wilt u als CDA stemmende Nederlander precies? De partijnaam is (nu al) té gedateerd en het partij programma vliegt alle kanten op. Als u uzelf ziet als een moderne Christelijke Democraat, ga dan de uitdaging aan via de directe digitale democratie. Genoeg onderwerpen kunnen worden aangeboden voor een stemwaardigheidsronde! Bent u trouw aan de partij of aan uw land en haar democratie?

D66 stemmende Nederlanders

(1.285.819 stemmen in 2017)

Democraten. Fijn! In potentie een prima programma, dat blijkt! Van het aantal uitgebrachte stemmen in 2017 heeft de D66 12% van de stemmen gewonnen. Nu met Rob Jetten een frisse jonge fractieleider, maar voor hoe lang? Leuk en aardig, maar de D66 stemmende Nederlanders zijn veel beter af via een directe digitale democratie. Slagingskans dat een onderwerp stemwaardig wordt bevonden is groot, de kans dat een onderwerp wordt doorgevoerd is eveneens zo groot. Een representatieve democratische vorm is totaal geen goed platform voor democraten in een moderne tijd. Zonde, want daar waar de democratische betrokkenheid in Nederland aan het verwateren is, kunnen de D66 stemmende Nederlanders belangrijke pionnen zijn in het voortbestaan van de democratie. Afsluitend; een democratische partij dat zelf aangeeft tegen een Nexit te zijn, is geen democratie, dat is doelgroepering. Bij een democratie leg je de keuze voor aan het volk, en laat je het volk bepalen. Modern Nederland is het ideale platform voor democraten, in de puurste zin van de betekenis van het woord, in een modern ‘jasje’.

GL stemmende Nederlanders

(959.600 stemmen in 2017)

GroenLinks, jammer van het kader ‘links’. Daarmee zal de partij zich altijd tegen ‘rechts’ verzetten. Groen is statistisch gezien ook niet echt correct, daar slechts 14% van het programma uit ‘duurzame’ onderwerpen bestaat. Tactisch commercieel programma! Voor ieder links wat wils. Voor een deel aantal onderwerpen zijn het vrienden van de VVD. Hoe krijg je anders, met maar een kleine 9% van de stemmende Nederlanders achter je, het klimaatakkoord erdoorheen? Het klimaatakkoord is en blijft een pittig onderwerp van gesprek. Via de directe digitale democratie kan heel Nederland stemmen over een dergelijk (belangrijk) onderwerp. Wel zo eerlijk toch? Milieu is een onderdeel waar veel Nederlanders wel oren naar hebben, maar we moeten niet overdrijven! Door het klimaatakkoord, waardoor nu alle(!) overige programma punten worden vergeten (waar u als GroenLinks stemmende Nederlander voor gekozen heeft), gaat GroenLinks tijdens de verkiezingen in 2021 flink afglijden. Heeft u echt iets met het milieu in Nederland, dan heeft u veel meer kans van slagen via de directe digitale democratie van Modern Nederland. Het lijkt mij sterk dat de 959.600 GroenLinks stemmende Nederlanders, die het beste voor hebben met het milieu, dit door iedereen zijn of haar neus willen boren met alle financiële kosten van dien.

SP stemmende Nederlanders

(955.633 stemmen in 2017)

De SP (progressief links), grotendeels een tegenpool van de VVD (conservatief rechts). Commercieel sterk bedacht, want niet iedereen is een conservatief rechtse VVD’er, en een dergelijk dusdanige progressieve linkse partij werkt prima in ons Nederland. De SP zit op haar max wat betreft het aantal zetels in de 2e Kamer. Ja, een prima programma, maar een programma dat alleen via een directe digitale democratie tot haar recht kan komen. Het zijn geluiden die zeker voelbaar zijn voor een gedeelte van stemmend Nederland. In 2006, onder Jan Marijnissen 25 zetels behaald, om daarna 7 jaar lang op een gemiddelde van 15 zetels te blijven hangen, onder het bewind van Emile Roemer. Via een tactisch besluit hoopt de SP via (dochter) Lilian Marijnissen het gestaag afnemende aantal zetels te vermeerderen in 2021. Gaat ‘m niet worden! Daar waar de VVD het uiterste roept, en de SP het andere uiterste, zal via de directe digitale democratie een gulden middenweg moeten worden gevonden dat door het Nederlandse volk wordt bepaald.

PVDA stemmende Nederlanders

(599.699 stemmen in 2017)

De grootste vallende ‘ster’ in politiek Nederland! Welke reden van de val ten grondslag ligt is niet heel relevant (partij DENK). Het feit is dat de partij gevallen is, en flink. Het is niet eens zo’n gek programma dat in 2017 werd aangeboden. Echter staat de PVDA voornamelijk bekend als de partij dat jarenlang voornamelijk opkwam voor de niet werkende (allochtonen). In de moderne multiculturele Nederlandse samenleving betekent een partij als de PVDA het ‘einde’. Zelfs met een ‘leuk’ programma in 2017 wilde het tussentijdse tij niet keren. Hoe dan ook, wat de PVDA aan commerciële probeersels zal bedenken, het is klaar. Vervelend, want de arbeidsmarkt is een héél belangrijk economisch onderdeel van onze samenleving waarin veel te veranderen, te vernieuwen en aan te scherpen valt. Via de directe digitale democratie van Modern Nederland kan voor dit onderwerp op zeer korte termijn veel positieve winst behaald worden, voor iedereen!

CU stemmende Nederlanders

(356.271 stemmen in 2017)

ChristenUnie, prima commercieel partij programma waarmee enkele zetels behaald kunnen blijven worden. De naam werkt echter tegen om ooit zoden aan de dijk te zetten. Want, is het relatief logische programma een interpretatie vanuit de Bijbel? Of is het een tactiek om jaar en dag een interessante coalitie partij te zijn en blijven? Het programma van de ChristenUnie heeft véél grotere kans van slagen via de directe digitale democratie. Interessante punten die wél kunnen worden aangeboden en mogelijk worden doorgevoerd, in plaats dat het door de VVD wordt gebruikt/uitgebuit om een coalitie te vormen om de meerderheid van de 2e Kamer te bezitten. Het programma heeft genoeg in zijn mars! Geen één programma onderwerp van de ChristenUnie gaat over religie. U gelooft in het programma van de ChristenUnie, of kiest u voor de ChristenUnie omdat u gelovig bent? Indien u in het programma gelooft, kies dan voor rendement, kies voor de directe digitale democratie. De wel- en niet gelovige Nederlanders kunnen prima samen, meer of minder Christenen staat totaal niet ter discussie. Voor u genoeg stof om over na te denken.

PVDD stemmende Nederlanders

(335.214 stemmen in 2017)

De dierenpartij. Tenminste, dat spreekt de partijnaam uit. Leuke partij voor de dierenliefhebbers. Aparte naam voor een partij dat slechts 15% van het totaal aantal onderwerpen aan dieren besteed. 45% van de onderwerpen gaat over ‘economie & begroting’ en ‘groen & duurzaam’. Waarom kiest u voor de PvdD? Omdat het een vrolijke partij is? Omdat een significant aantal van de PvdD stemmende Nederlanders geen vlees eten? Voor nu bepaalt iedereen dat voor zichzelf. Begin bij het begin om van daar uit verder te bouwen. Wilt u iets voor de dieren betekenen, dan heeft u bizar véél meer kans van slagen via de directe digitale democratie. Als voorbeeld het afschaffen van dierenleed is in no-time doorgevoerd daar een héél groot deel van Nederland dierenliefhebbers zijn. De keuze is aan u uiteraard. Nooit iets doorgevoerd krijgen via de representatieve democratische vorm vs. het binnen enkele weken/maanden wat voor de dieren hebben kunnen betekenen.

50+ stemmende Nederlanders

(327.131 stemmen in 2017)

50+, een naam dat gericht lijkt te zijn aan Nederlanders die zojuist de midlifecrisis hebben doorgemaakt (of bijna mee klaar zijn). De partij is vooral gericht aan de ‘ouderen’ in ons land. Modern Nederland vindt dat het vanzelfsprekend moet zijn dat er aan ouderen gedacht wordt. In de meeste gevallen maken we allemaal de senioren leeftijd mee. Pensioenstelsels en AOW is iets waar alle Nederlanders (ooit) mee te maken krijgen. Belangrijk is dat alle Nederlanders hier altijd mee te maken hebben, met het oog op ieder zijn of haar toekomst. Gelukkig kunnen deze belangrijke en ‘simpele’ onderwerpen via de directe digitale democratie worden aangeboden en doorgevoerd. Alle Nederlanders hebben hier iets mee te maken en voelt hier ook iets voor. Zeer grote kans van slagen dat het eindeloze gesteggel beëindigd wordt. Aan u de keuze. Via de nobele 50+ partij zal het altijd een onderwerp ter discussie blijven zonder rendement.

SGP stemmende Nederlanders

(218.950 stemmen in 2017)

Sinds jaar en dag een kleine partij. Vanaf het jaar 1922 tot en met 2017 een gemiddeld aantal zetels van 2 (afgerond naar beneden). Een gedateerde gelovige partij met een ‘vaste’ achterban dat elke vier jaar zorgt voor circa 2 á 3 zetels binnen de 2e Kamer. Wij hebben niet echt een directe boodschap voor u, behalve dat als u voor een democratie staat en bereid bent om Nederland te redden van een bepaalde economische en/of democratische ondergang, dat u dan kiest voor een directe digitale democratie. De SGP heeft enkele programma punten die zeker stem waardig zijn. Aan u de keuze!

DENK stemmende Nederlanders

(216.147 stemmen in 2017)

Waar wij aan denken als we denken aan een partij als DENK? Zolang je op een bepaalde manier aandacht geeft aan discriminatie en racisme, zal het blijven bestaan. Het meer en deel van Nederland is tegen discriminatie en racisme. Wilt u bewijs? Kies voor de directe digitale democratie. Op deze manier kunnen deze negatieve termen worden verbannen uit het Moderne Nederland. Voor zover bekend zijn wij één ras, het menselijke ras. Of je nu paars, geel of groen bent met welke vorm van overtuiging dan ook, het gaat om persoonlijkheid! Het moderne Nederland moet zich bezighouden of een bepaalde persoonlijkheid past in ons Nederland, in plaats van andere bla bla. Partij DENK zal nooit een serieuze partij worden, zolang het net als de PVV een te grote mond heeft. Nuance levert veel meer op! Er is een tijd van komen, en een tijd van gaan. De tijd van discriminatie en racisme is gekomen, het is tijd om te gaan. Weg uit Nederland! Wilt u voor het eerst in de wereldwijde geschiedenis een eind maken aan discriminatie en racisme? Kies massaal voor de directe digitale democratie van Modern Nederland.

FVD stemmende Nederlanders

(187.229 stemmen in 2017)

Leuk! Een nieuwe frisse ‘moderne’ wind door politiek Nederland. Helaas te representatief met een veel te beperkt gekleurd programma, anders gezegd, de FVD heeft standpunten! Jammer, in potentie een prima partij. Commercieel heel slim gedaan door een karakteristiek persoon als de heer Hiddema te koppelen aan het plaatje van de partij. Goed om te zien dat Nederland openstaat en toe is aan democratische vernieuwing. Helaas is de FVD niet krachtig genoeg. Dit blijkt uit het feit dat niemand met deze partij wilt samenwerken, met als gevolg dat zij overal worden buitengesloten. Daarbij is het intern een groot drama wat betreft de continuerende uitloop van teamleden. De FVD bestaat nog niet heel lang, en is nu al uitgespeeld. Laat de FVD niet langer aanmodderen en ploeteren tegen een gevestigde (representatieve) orde. Als u de FVD interessant vindt, dan verwachten wij dat u met z’n allen direct overstapt naar Modern Nederland en kiest voor een directe digitale democratie! Wij hebben geen doelgroep, wij staan voor een pure democratie in een moderne vorm.

NIET stemmende Nederlanders

(2.387.229 niet stemmende Nederlanders in 2017)

U bent het vertrouwen kwijt in de Nederlandse democratie? U vindt politiek en democratie saai en stoffig? U heeft niets met politiek en democratie? Wij maken u  wakker uit een onrealistische en verontrustende droom voordat het een nachtmerrie wordt! Logisch dat u het vertrouwen kwijt bent geraakt in de Nederlandse democratie, daar het een gedateerde representatieve vorm betreft. Logisch dat u het saai en stoffig vindt daar de representatieve vorm sinds jaar en dag aan karaktermoord doet via loze beloftes, oneindige nutteloze discussies, en de afgrijselijk termen als achterkamerpolitiek, vriendjespolitiek en struisvogelpolitiek in tact houdt. Het is een gebed zonder eind. Toch hebben wij allemaal met politiek en democratie te maken, elk jaar, elke maand, elke dag! De belangrijke reactie op uw bevindingen is; de democratische vorm moet worden aangepast, naar een directe digitale democratie! In maart 2021 doet de kans zich voor om uw strijdplan ten gehore te brengen. U bent de grootste ‘partij’, groter dan de VVD! Eenmaal kunt u massaal kiezen voor een eerlijke en positieve democratische verandering! In uw geval, nog één laatste keer stemmen op een politieke ‘partij’ dat staat voor het veranderen van een absurde democratische vorm. Het is aan u.

Overige partij stemmende Nederlanders

(161.327 stemmen in 2017)

Ook voor u hebben wij een bericht! U brengt uw stem uit. Wel is het zo dat u uw stem uitbrengt op een (voor nu?) zeer niets betekende partij. Mogelijk betreft het stem vanuit een netwerkkring, of dat het geluid van de betreffende kleine beweging u aanspreekt. Wat wij u willen meegeven is, als zelfs de VVD geen zoden aan de dijk kan zetten, laat staan de partij waar u voor kiest. Het gaat ‘m simpel gezegd niet worden. Bent u politiek en democratisch betrokken, en heeft directe of indirecte betrokkenheid bij ons Nederland? Kies dan voor het echte werk, een groot stuk geschiedenis waarbij de mogelijkheid bestaat dat de democratische vorm eindelijk eens veranderd kan worden, in belang van ons alle Nederlanders! Wij vragen u slechts goed na te denken waar u op stemt tijdens de landelijke politieke verkiezingen in maart 2021.

Aan alle Moderne Nederlanders

(geen deelname in 2017, wel in 2021)

Een nieuw tijdperk is aangebroken!
Modern Nederland verovert Nederland. De visie van Modern Nederland is puur, modern en precies wat het Nederlandse volk wil, en vooral dat ons land nodig heeft. Een pure democratie, openheid van zaken, en directe actie.

Modern Nederland is onvermijdelijk.
Onvermijdelijk en wereldwijd niet te vergelijken met andere bewegingen. Wij staan voor een directe digitale democratie & politiek op maat. Op 17 maart 2021 zijn wij partij #1. 

De toekomst is nu!
Modern Nederland is het medicijn tegen het gif dat nu ons land 'bestuurt'. Wij zijn de noodzakelijke genezing tegen de ziekte dat ons land en het volk steeds meer de afgrond in drijft. Zonder dat je het door hebt (gehad), ben jij hier onderdeel van (geweest).

Geen verwijten.
Democratisch valt geen enkele Nederlander iets te verwijten. Je wist niet beter. Sinds jaar en dag ben je gewend om één keer in de vier jaar te stemmen op een partij. Modern Nederland laat zien dat het anders kan, en vooral dat het anders moet. Nu weet je wel dat je voor jezelf kan kiezen.

Tijd voor verandering. 
Wij maken een eind aan de verdeeldheid in onze (economische) samenleving. Wij maken een eind aan commerciële verkiezingen waar het winnen van zetels doelstelling nummer 1 is en altijd centraal staat(!). Geen massa doelgroepering meer, geen loze- en niet waar te maken beloftes, en geen doorvoeringen meer waarvan het grootste gedeelte van de Nederlanders niet achter staat, en waar niemand invloed op heeft gehad.

De keuze!
De keuze is heel simpel; blijven stemmen op een partij met standpunten waar je het met een aantal standpunten wel- en veelal niet mee eens bent, en maar blijven afwachten en jarenlang hopen op een doorvoering van een standpunt, of wil jij jouw eigen standpunten bepalen? Via Modern Nederland bepaal jij jouw eigen standpunten. Ga naar de Directe Digitale Democratie pagina om te lezen hoe het werkt.

Op 17 maart 2021 is het moment, dan zijn de landelijke politieke 2e Kamer verkiezingen.

Klik op onderstaande button! 
Steun ons via onderstaande button. Kost geen geld, geen verplichtingen, helemaal niets. Je laat enkel weten dat jij jouw stem op Modern Nederland uitbrengt. Zo weten wij waar we staan in aanloop naar- en tijdens de landelijke politieke 2e Kamer verkiezingen.

Meer informatie

Modern Nederland | Vereniging met volledige rechtsbevoegdheid | oprichtingsdatum, 11-09-2018
www.modern-nederland.nl | info@modern-nederland.nl 
06 38 18 69 53
NL90INGB0009028906 | KVK 72555807 | RSIN 859151542
 SBI 9492

Volg ons op Social Media